Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Tổ chức cấp giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 
 
 
(ảnh minh họa)
 
Thực hiện thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại điều 14 của thông tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hướng dẫn của Cục Viễn thông tại công văn số 550/CVT-CPTT ngày 08/05/2014 về việc hướng dẫn thực hiện quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng . Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Phòng Văn hóa-thông tin các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy chứng nhận tạm thời đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đủ điều kiện theo quy định tại thông tư 23 và sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các chủ điểm sau khi Thông tư quy định về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được ban hành.
 
          Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 250 giấy chứng nhận tạm thời đủ điểu kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  trên tổng số 726  điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh./.
 
                                                           P. BC-VT

Lịch công tác Lịch công tác

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 375797