Chương trình đạo tạo Chương trình đạo tạo

Lớp cài đặt, lắp ráp hệ thống máy tính cài đặt, lắp ráp hệ thống máy tính cài đặt, lắp ráp hệ thống máy tính
1. Mục tiêu khóa học
    - Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh.
    - Chọn lựa và cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.
    - Giúp ích cho công việc của cá nhân hoặc của cơ quan trong việc lựa chọn thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế.
 
 
2. Bằng cấp – Chứng chỉ
    Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học "Lắp ráp, Cài đặt hệ thống máy tính" của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
 
3. Nội dung khóa học
 
        (*) Phần 1: Lắp ráp – Cài đặt các trình tiện ích
 
            - Cấu trúc máy tính
            - Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
            - Phân chia - Quản lý Đĩa cứng
            - Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho thiết bị
            - Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng, chương trình Anti-Virus
            - CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT ...
            - Tạo tập tin ảnh (Ghost): Backup và Restore khi gặp sự cố
            - Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
 
        (*) Phần 2: Quản trị hệ thống
            - Quản trị Local User và Local Group
            - Quản trị và sử dụng Local Policy
            - Quản tý Phân quyền - Chia sẻ tài nguyên (SHARE Permission)
            - Quản tý Phân quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)
            - Nhận dạng lỗi và khắc phục các sự cố máy tính
 
4. Môi trường học
    - 100% thời gian học trực tiếp trong phòng LAB tiêu chuẩn Quốc tế
    - Giáo trình hướng dẫn chi tiết
    - Giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế
 
5. Thời lượng – Học phí
    - Thời lượng: 2 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi
    - Học Phí: 1.000.000 VNĐ (Đã bao gồm tài liệu Lab và CDs)

Lịch công tác Lịch công tác

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 689530