Chương trình đạo tạo Chương trình đạo tạo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV TT. CNTT tỉnh BRVT VIỆT NAM
 
 
1. Mục tiêu khóa học
    - Cài đặt, vận hành, bảo trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
    - Cài đăt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2003.
    - Xây dựng và quản trị hệ thống Email cho doanh nghiệp.
    - Trang bị kiến thức trong lĩnh vực "An ninh Mạng máy tính"
    - Trang bị kiến thức về Mạng máy tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng.
    - Trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia các kỳ thi quốc tế do Microsoft tổ chức để nhận chứng chỉ "MCSA on Windows Server 2003", "MCSA Messaging on Windows Server 2003" có giá trị toàn cầu
2. Bằng cấp – Chứng chỉ
    Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học "Quản trị mạng Microsoft" của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
 
3. Nội dung khóa học
 
    Phần 1: Mạng căn bản
      - Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
      - Các kỹ năng lắp đặt bấm cáp và đi dây cho hệ thống mạng
    Phần 2: Quản trị hệ thống Windows
      - Cấu trúc cơ bản của Hệ điều hành mạng.
      - Các kỹ năng quản trị hệ thống
 
    Phần 3: Quản trị dịch vụ
      - Các dịch vụ mạng chủ yếu.
      - Các kỹ năng cấu hình và duy trì hệ thống mạng LAN/WAN và Internet
 
    Phần 4: An toàn mạng
      Các chính sách và kỹ năng bảo mật mạng và internet
 
4. Môi trường học
   - 100% thời gian học trực tiếp trong phòng LAB tiêu chuẩn Quốc tế
   - Giáo trình hướng dẫn chi tiết
   - Giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế
 
5. Thời lượng – Học phí
   - Thời lượng: 3.5 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi
   - Học Phí: 2.500.000 VNĐ (Đã bao gồm tài liệu Lab và CDs)

Lịch công tác Lịch công tác

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 530443