Chương trình đạo tạo Chương trình đạo tạo

Khóa đào tạo chuyên gia bảo mật hệ thống và an ninh mạng khóa đào tạo chuyên gia bảo mật hệ thống và an ninh mạng
Sau khi học xong khóa học, học viên hoàn toàn có đủ khả năng nắm rõ các nguyên lý chính trong công tác bảo mật mạng máy tính trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học,… Từ đó đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp để đối phó và ngăn ngừa. Khóa học cũng giúp cho học viên ôn tập đủ kiến thức để thi chứng chỉ Security + của CompTIA. Điểm đặc biệt đối với chứng chỉ của CompTIA là không bao giờ hết hạn và bạn không cần phải thi lại giống như các Chứng chỉ của các hãng.
 
 
1. Mục tiêu
    Sau khi học xong khóa học, học viên hoàn toàn có đủ khả năng nắm rõ các nguyên lý chính trong công tác bảo mật mạng máy tính trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học,… Từ đó đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp để đối phó và ngăn ngừa. Khóa học cũng giúp cho học viên ôn tập đủ kiến thức để thi chứng chỉ Security + của CompTIA. Điểm đặc biệt đối với chứng chỉ của CompTIA là không bao giờ hết hạn và bạn không cần phải thi lại giống như các Chứng chỉ của các hãng.
 
2. Bằng cấp – Chứng chỉ
    Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, Học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học "Chuyên gia Bảo mật hệ thống và An ninh mạng" của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
 
3. Nội dung khóa học
        Chương 1: Các khái niệm nền tảng về bảo mật
             - Nguyên lý bảo mật
             - Các phương pháp xác thực
             - Cơ bản về mật mã
             - Cơ bản về chính sách bảo mật
        Chương 2: Những mối đe dọa tiềm tàng
             - Lừa đảo - Social Engineering
             - Các nguy cơ từ phần mềm
             - Các nguy cơ từ phần cứng
        Chương 3: Củng cố an toàn (harden) các dịch vụ và hệ thống trong Mạng nội bộ
             - Củng cố an toàn hệ điều hành
             - Củng cố an toàn dịch vụ thư mục Directory Services
             - Củng cố an toàn máy chủ định địa chỉ DHCP
             - Củng cố an toàn máy chủ máy in và file
        Chương 4: Củng cố an toàn các dịch vụ và hệ thống có nối kết Internet
             - Củng cố an toàn (harden) các thiết bị kết nối mạng
             - Củng cố an toàn máy chủ DNS và BIND
             - Củng cố an toàn máy chủ Web
             - Củng cố an toàn giao máy chủ lưu trữ File Transfer Protocol (FTP)
             - Củng cố an toàn máy chủ truyền tin Network News Transfer Protocol (NNTP)
             - Củng cố an toàn máy chủ Email Servers
             - Củng cố máy chủ nhắn tin, hội nghị Conferencing and Messaging Servers
        Chương 5: Bảo mật giao tiếp Mạng
             - Bảo mật thông lượng mạng bằng giao thức IP Security (IPSec)
             - Bảo mật mạng không dây
             - Củng cố báo mật trình duyệt Web
             - Bảo mật kênh truy cập từ xa
        Chương 6: Xây dựng và quản lý hạ tầng khoá công khai PKI
             - Cài đặt hệ thống phân cấp xác thực chứng chỉ Certificate Authority (CA)
             - Củng cố bảo mật xác thực chứng chỉ
              - Sao lưu CA
             - Khôi phục CA
        Chương 7: Quản lý chứng chỉ số CERTIFICATES – bảo mật email
             - Sử dụng chứng chỉ số Certificates
             - Làm mới chứng chỉ số
             - Thu hồi chứng chỉ số
             - Sao lưu chứng chỉ và khóa cá nhân
             - Phục hồi chứng chỉ số và khóa cá nhân
        Chương 8: Hoạch định và triển khai các chính sách bảo mật trong tổ chức
             - Thiết lập việc tuân thủ chính sách bảo mật trong tổ chức, doanh nghiệp
             - Thiết lập việc tuân thủ luật pháp
             - Thiết lập việc tuân thủ bảo mật vật lý
             - Đào tạo người dùng
       Chương 9: Giám sát hạ tầng mạng, phát hiện xâm nhập
             - Quét lỗ hổng
             - Giám sát xâm nhập
             - Thiết lập bẫy mật, máy chủ nhử Honeypot
             - Phản ứng trước biến cố bảo mật
 
4. Môi trường học
   - 100% thời gian học trực tiếp trên phòng LAB tiêu chuẩn Quốc tế
   - Giáo trình hướng dẫn chi tiết
   - Giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế
 
5. Thời lượng – Học phí
   - Thời lượng: 3 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi
   - Học Phí: 2.500.000 VNĐ (Đã bao gồm tài liệu Lab và CDs)
 

Lịch công tác Lịch công tác

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 361797